Colorado lagar om att bryta ett leasingavtal

Colorado lag anges, på ett tydligt språk, de omständigheter under vilka en hyresgäst kan avsluta ett leasingavtal tidigt och inte straffas för att göra det. Till exempel kan hyresgäster i obeboeliga hyresenheter bryta ett hyresavtal relativt snabbt och enkelt. Notera, dock, att Colorado lag inte förbjuda leasing paus bestämmelser—så om en enhet är beboelig, en hyresgäst kan vara på kroken för en förutbestämd förtida uppsägning avgift.

hyresgäster och hyresvärdar kan förhandla om att avsluta ett leasingavtal

det finns en hel del anledningar till att en hyresgäst kanske vill bryta ett leasingavtal, och många av dem innebär inte ett verkligt problem med enheten eller hyresvärden. En hyresgäst kan få ett nytt jobb, gå igenom ett uppbrott eller bara hitta en annan lägenhet som bättre passar deras behov. I dessa fall är det bästa sättet att avsluta ett hyresavtal att nå ut till en hyresvärd och förhandla om en uppsägning.

hyresgäster bör nå ut till sin hyresvärd så snart de tror att de kan behöva avsluta ett hyresavtal tidigt. De bör också arbeta för att hitta en ersättare hyresgäst som skulle vara villiga att underteckna ett nytt hyresavtal. Hyresvärdar och hyresgäster kan också förhandla om en leasingavgift, om man inte ingår i hyresavtalet.

leasingavtal kan inkludera leasing-break avsättningar

Colorado lag hindrar inte hyresvärdar från att inkludera leasing-break avsättningar i leasingavtal. Dessa klausuler beskriver vad som kommer att hända om en hyresgäst slutar ett hyresavtal tidigt och brukar innebära att hyresgästen betalar en förutbestämd summa pengar som straff. Hyresgäster bör kontrollera sina hyresavtal för att se om det finns någon särskild påföljd de måste betala om de väljer att bryta ett hyresavtal tidigt.

hyresgäster kan säga upp sitt hyresavtal om deras enhet är obeboelig

Colorado lag säger att i varje avtal om uthyrning av bostadsfastigheter finns det en underförstådd garanti för bostad.1 Detta är en garanti för att Colorado hyresvärdar kommer att hålla sina hyresenheter i livligt skick (vilket i allmänhet innebär underhåll och underhåll).Colorado-lagen har mycket specifika krav för att en fastighet ska betraktas som beboelig, inklusive värme, rinnande vatten, låsdörrar och fönster och mer.2.om en hyresenhet inte uppfyller dessa krav kan en hyresgäst kunna säga upp ett hyresavtal—så länge de följer rätt process som anges i lagen:

  1. hyresgästen måste skriftligen meddela sin hyresvärd om det problem som behöver repareras.
  2. hyresvärden har fem arbetsdagar på sig att åtgärda problemet.
  3. Om hyresvärden inte har reparerat tillståndet efter fem arbetsdagar kan hyresgästen lagligt bryta sitt hyresavtal—även om de måste vänta minst 10 dagar för att göra det. Hyresavtalet kan endast avslutas officiellt 10-30 dagar efter utgången av hyresvärdens fem dagars ”fix it”-period.3 till exempel: om en hyresvärd skulle reparera ett krossat fönster senast den 5 April och misslyckades med att göra det, kunde en hyresgäst officiellt säga upp sitt hyresavtal så tidigt som den 15 April eller så sent som den 5 maj.
  4. för att helt säga upp hyresavtalet måste hyresgästen faktiskt lämna enheten. När de har gjort det är hyresavtalet över och de är inte skyldiga någon extra hyra.

vad händer om hyresvärden fixar villkoret mer än fem arbetsdagar efter att ha meddelats, men innan hyresgästen har lämnat? Tekniskt sett är hyresgästen fortfarande fri att avsluta hyresavtalet och lämna enheten.

det finns två andra saker att tänka på om denna process. Först måste en hyresgäst ge hyresvärden tillgång till enheten för att göra de begärda reparationerna. Om de inte gör det, förlorar de sin rätt att bryta hyresavtalet. För det andra kan problemet med enheten inte ha orsakats av hyresgästen. Så, om hyresgästen tog en slägga till golven, kan de inte vända sig och använda golvets skick för att avsluta hyresavtalet tidigt.4

om en hyresvärd inte fixar en gasläcka kan hyresgästen avsluta ett hyresavtal direkt

om en hyresgäst märker en gasläcka i en hyresenhet är de juridiskt skyldiga att informera sin hyresvärd direkt, skriftligen. Hyresvärden har 72 timmar, exklusive helger och helgdagar, för att säkerställa att gasläckan är fast. Om hyresvärden inte fixar det inom denna tid kan hyresgästen lämna enheten och säga upp hyresavtalet utan straff.5

offer för våld i hemmet har särskilda uppsägningsrättigheter

i Colorado kan en hyresgäst som har utsatts för våld i hemmet eller våld i hemmet säga upp sitt hyresavtal omedelbart efter att ha meddelat sin hyresvärd.6 hyresgästen måste meddela hyresvärden om sin avsikt att avsluta hyresavtalet skriftligen och förse hyresvärden med antingen en polisrapport som skrivits under de senaste 60 dagarna eller en giltig, aktiv skyddsordning.

Även om detta ger hyresgäster som arbetar med våld i hemmet ett visst skydd, är de fortfarande skyldiga att betala hyresvärden motsvarande en månads hyra efter att de har avslutat hyresavtalet—en slags modifierad straffavgift. Hyresvärden får behålla hyresgästens deposition för att täcka denna avgift, istället för att kräva en separat betalning.

Federal lag tillåter vissa servicemedlemmar att säga upp hyresavtal tidigt

enligt federal Servicemembers Civil Relief Act, medlemmar i USA. väpnade styrkor kan säga upp bostadshyror om de utplaceras till aktiv tjänst under en hyresperiod, eller om de utplaceras till en annan plats i minst 90 dagar.7 Colorado (till skillnad från ett antal andra stater) har inga specifika lagar som expanderar på dessa federala rättigheter.

Colorado hyresvärdar har en skyldighet att mildra enligt domstolarna

många stater har en så kallad ”skyldighet att mildra” som åläggs hyresvärdar. Detta innebär att en hyresvärd måste vidta rimliga åtgärder för att återhyra en enhet som en hyresgäst har flyttat ut tidigt, istället för att låta den sitta Tom och tvinga den ursprungliga hyresgästen att betala resten av hyran enligt deras hyresavtal. Även Colorado lag innehåller ingen sådan Bestämmelse, statliga domstolar har funnit att en sådan skyldighet finns enligt allmänna principer för avtalsrätt.8

så, en Colorado hyresvärd som har informerats om att en hyresgäst har lämnat en enhet tidigt måste försöka hyra den enheten igen. Om hyresvärden inte gör ett riktigt försök i god tro att hitta en ersättningshyresgäst, kan de inte samla in obetald hyra från den lediga hyresgästen. Hyresvärden behöver dock inte hitta en ny hyresgäst för att följa lagen—de behöver bara göra en rimlig ansträngning för att leta efter en.

Colorado Reviderade Stadgar § 38-12-503

Colorado Reviderade Stadgar § 38-12-505

Colorado Reviderade Stadgar § 38-12-507

Colorado Reviderade Stadgar § 38-12-508

Colorado Reviderade Stadgar § 38-12-104

Colorado Reviderade Stadgar § 38-12-402

Militär Civil Relief Act

Schneiker v. Gordon, Högsta Domstolen i Colorado

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.