SEC Files Civil Enforcement Action Against Brendan Ross, tidigare direct Lending Investments VD, straffrättsliga anklagelser inlämnade av DOJ

Brendan Ross, den tidigare VD och grundare av Direct Lending Investments (DLI), är målet för en Civil verkställighetsåtgärd som inlämnats av Securities and Exchange Commission (SEC) förra veckan.

Direktutlåningsinvesteringar var en gång en framträdande deltagare i onlineutlåningsindustrin i USA med över 1 miljard dollar i förvaltade tillgångar. I mars 2019 drabbades direkta Utlåningsinvesteringar av anklagelser om ” ett flerårigt bedrägeri.”Vid den tiden resulterade det pågående bedrägeriet i cirka 11 miljoner dollar i” överavgifter för förvaltnings-och prestationsavgifter till sina privata fonder, liksom inflationen av de privata fondernas avkastning”, enligt SEC.

Direktutlåningsinvesteringar befann sig snart i konkurs när företaget kollapsade. Ross var också 100% ägare av DLI.

en permanent mottagare för Direct Lending Investments, LLC, Direct Lending Income Fund, L. P., Direct Lending Income Feeder Fund, Ltd., DLI Capital, Inc. DLI Lending Agent, LLC och DLI Assets Bravo LLC (kollektivt ”DLI”) valdes i April 2019 av USA: s tingsrätt i Centrala distriktet i Kalifornien. SEC rapporterar att det fanns cirka 1 000 investerare i DLI-fonder per den 1 februari 2019.

den 11 augusti 2020 arresterades Ross av FBI. Brottmålet mot Ross avslöjades samtidigt som SEC lämnade in sina anklagelser mot Ross.

enligt det amerikanska justitiedepartementet inlämnades en storjury åtal den 30 juli som debiterar Ross med 10 räkningar av trådbedrägerier baserat på ett system som han påstås ha utfört mellan slutet av 2013 och början av 2019 för att lura investerare i fonder som förvaltas av DLI.

enligt åtalet, påstås snarare än att avslöja att några av lånen inte utförde, förfalskade Ross månadsrapporter för att få det att se ut som låntagare gjorde betalningar. ”Betalningarna” kom faktiskt från avgiftsrabatter som ges av företaget med ursprung i lånen.

anklagelserna säger att Ross orsakade de månatliga tillgångsvärdena för fonderna att ” kumulativt uppblåsas med över 300 miljoner dollar under cirka fyra år.”Genom att blåsa upp värdet på fonderna sägs Ross ha kunnat samla in miljoner dollar i avgifter som han annars inte skulle ha kunnat debitera för kunder, enligt åtalet.

SEC-arkiveringen indikerar att Ross gömde sina handlingar från DLI-chefer, chefer som försökte förstå avvikelser som blev uppenbara innan företaget effektivt kollapsade.

var och en av de 10 trådbedrägerier som räknas i åtalet har en lagstadgad maximistraff på 20 år i federalt fängelse. DOJ konstaterar att ett åtal innehåller anklagelser om att en svarande har begått ett brott och att varje svarande antas oskyldig till och om inte bevisat skyldig bortom rimligt tvivel.

sek v. Brendan Ross 8.11.20 comp24865

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.