JOHN Dee och de magiska tabellerna i boken SOYGA

för att markera sitt 250-årsjubileum 2002 beslutade British Museum att göra en av de tidigaste existerande skildringarna av Lilith, eller Astarte, dess främsta förvärv. Kallas BurneyRelief —efter Sidney Burney, som hade köpt den i 1935— den köptes i June2003 från en Herr Sakamoto till priset av ₤1,500,000. För att fira sin ingång tillmuseums samlingar, döptes det till” Nattens drottning ” av British Museum(Collon 2005 511).Det har kopplats till feminina gudomliga och demoniska figurer, såsom Ishtar, Lilith, Astarte, och har kallats ”undervärldens drottning” (Collon 200750).min avhandling tittar på dessa figurer av den feminina demoniska och utvecklingen av ockult filosofi, och särskilt demonologi, inom det tidiga moderna England, och hurdemonologiska studier påverkade och påverkades av nuvarande sociopoliticalclimates. Inom mycket ockult skrift, nonChristiansources (inklusive preChristianphilosophy och Hebraic Cabala) införlivades i den kristna världsåskådanoch påverkade kristna system av änglahierarkier och människans plats inom dessa hierarkier. Engelska ockulta tankar påverkades av kontinentala författare ochfilosofer som Heinrich Cornelius Agrippa, Marsilio Ficino, Giovanni Pico dellamirandola och Leon Modena. En figur, i synnerhet, presenterades starkt i många av thedemonological skrifter som gjorde sin väg in i engelsk ockultism: Lilith.När man hanterar frågor om politisk och sexuell makt framträder Lilith ofta som en fokuspunkt för filosofer när de försöker upptäcka kopplingar mellan kön, demoner och ondska.Denna avhandling undersöker den feminina demoniska och figuren av Lilith i konsten och litteraturen under det sextonde och sjuttonde århundradet och tittar både på ockultpractioners John Dee, Simon Forman och Edward Kelley och på de litterära traditionersom kom ut ur den ockulta filosofin. Den utforskar hur Lilith manifesterar sig i litteratursom försöker ta itu med oro kring den feminina demoniska och sexualiteten, och deimplications av en demonisk, politisk inversion. Lilith och den feminina demoniska sesatt vara relevant för verk av Ben Jonson, James VI och jag, Thomas Dekker, RobertGreene, Christopher Marlowe, William Shakespeare och John Selden, med en finalkapitel som undersöker Liliths bevis I Miltons poesi, och i synnerhet Milton ’ Sparadise förlorade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.