FeatureBig data security

termen big data har nyligen tagits i bruk för att hänvisa till den ständigt ökande mängden information som organisationer lagrar, bearbetar och analyserar på grund av det växande antalet informationskällor som används. Enligt forskning utförd av IDC fanns det 1, 8 zettabyte (1, 8 biljoner gigabyte) information skapad och replikerad under 2011 ensam och det beloppet fördubblas vartannat år.1 inom det närmaste decenniet kommer mängden information som hanteras av företagets datacenter att växa med 50 gånger, medan antalet IT-proffs kommer att expandera med bara 1,5 gånger.

datavolymer fortsätter att expandera när de tar in ett allt större antal källor, varav mycket är i ostrukturerad form. Organisationer vill extrahera värde från den informationen för att avslöja möjligheterna för verksamheten som den innehåller. Men den centraliserade karaktären hos stora datalager skapar nya säkerhetsutmaningar.

traditionella verktyg är inte på egen hand upp till uppgiften att bearbeta informationen som data innehåller, än mindre att säkerställa att den är säker i processen. Colin Tankard från Digital Pathways förklarar att kontroller måste placeras runt själva data, snarare än de applikationer och system som lagrar data.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.