JOHN DEE AND the MAGIC TABLES IN the BOOK of SOYGA

z okazji 250-lecia istnienia w 2002 roku British Museum postanowiło stworzyć jeden z najbardziej znanych przedstawień Lilith, czyli Astarte, swojego głównego nabytku. Nazwany BurneyRelief-po Sidney Burney, który kupił go w 1935 roku— został zakupiony w czerwcu 2003 roku od Pana Sakamoto za cenę ₤1,500,000. Dla uczczenia wejścia do zbiorów Muzeum zostało przemianowane przez British Museum na „królową nocy” (Collon 2005 511).Została ona połączona z kobiecymi postaciami boskimi i demonicznymi, takimi jak Isztar, Lilith, Astarte i została nazwana „królową zaświatów” (Collon 200750).Moja praca dotyczy tych postaci kobiecego demonicznego i ewolucji filozofii okultystycznej, a zwłaszcza demonologii, we wczesnej nowożytnej Anglii, oraz tego, jak badania demonologiczne wpłynęły i były pod wpływem obecnych warunków społeczno-politycznych. W wielu pismach okultystycznych źródła niechrześcijańskie (w tym przedchrześcijańska filozofia i Hebraiczna Kabała) zostały włączone do chrześcijańskiego światopoglądu i wpłynęły na chrześcijańskie systemy anielskich hierarchii i miejsca człowieka w tych hierarchiach. Angielska myśl okultystyczna była pod wpływem pisarzy i filozofów kontynentalnych, takich jak Heinrich Cornelius Agrippa, Marsilio Ficino, Giovanni Pico dellaMirandola i Leon Modena. Jedna postać, szczególnie mocno obecna w wielu pismach demonologicznych, które przechodziły do angielskiego okultyzmu: Lilith.Kiedy zajmujemy się kwestiami władzy politycznej i seksualnej, Lilith często pojawia się jako główny punkt dla filozofów, którzy próbują odkryć związki między płcią, demonami i złem.Ta teza bada demoniczność kobiecą i postać Lilith w sztuce i literaturze XVI i XVII wieku, patrząc zarówno na okultystów Johna Dee, Simona Formana i Edwarda Kelleya, jak i na tradycje literackie, które wyszły z tej filozofii okultyzmu. Bada, w jaki sposób Lilith przejawia się w literaturze, która stara się stawić czoła lękom związanym z demonicznością i seksualnością kobiet oraz konsekwencjom demonicznej, politycznej inwersji. Lilith i demoniczne kobiece są widoczne w twórczości Bena Jonsona, Jakuba VI I i, Thomasa Dekkera, Roberta Greene 'a, Christophera Marlowe’ a, Williama Shakespeare 'a i Johna Seldena, z finalnym rozdziałem badającym dowody Lilith w poezji Miltona, a w szczególności Milton’ Sparadise Lost.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.