FeatureBig data security

termin big data pojawił się w ostatnim czasie w odniesieniu do coraz większej ilości informacji, które organizacje przechowują, przetwarzają i analizują, ze względu na rosnącą liczbę wykorzystywanych źródeł informacji. Według badań przeprowadzonych przez IDC, w samym 2011 roku powstało 1,8 zettabajtów (1,8 biliona gigabajtów) informacji, a ilość ta podwaja się co dwa lata.1 w ciągu następnej dekady ilość informacji zarządzanych przez centra danych przedsiębiorstw wzrośnie o 50 razy, podczas gdy liczba specjalistów IT wzrośnie tylko o 1,5 razy.

wolumeny danych nadal się powiększają, ponieważ przyjmują coraz szerszy zakres źródeł, z których wiele jest w formie nieustrukturyzowanej. Organizacje chcą wydobyć wartość z tych danych, aby odkryć możliwości dla firmy, która je zawiera. Jednak scentralizowany charakter dużych magazynów danych stwarza nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.

tradycyjne narzędzia same w sobie nie są w stanie sprostać zadaniu przetwarzania informacji zawartych w danych, nie mówiąc już o zapewnieniu ich bezpieczeństwa w procesie. Colin Tankard z Digital Pathways wyjaśnia, że elementy sterujące muszą być umieszczane wokół samych danych, a nie aplikacji i systemów, które je przechowują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.