richtlijnen voor cauda equina syndroom. Rode vlaggen en witte vlaggen. Systematische beoordeling en implicaties voor triage

Inleiding: patiënten met cauda equina syndroom (CES) worden vaak laat verwezen wanneer neurologische schade niet kan worden hersteld. Nationale richtlijnen voor noodverwijzing, beeldvorming en behandeling van CE ‘ s bevatten symptomen en/of tekenen die de laatste tijd vaak onomkeerbaar zijn. Verwijzing in dit stadium kan te laat zijn voor die patiënt.

methoden: Zeven bronnen werden beoordeeld. Advies re spoedverwijzing/beeldvorming/behandeling werden beoordeeld. Symptomen / tekenen werden vergeleken met een standaardclassificatie van CES.

resultaten: 37 aanbevelingen: 12 (32%) waren symptomen/tekenen van bilaterale radiculopathie (behandeling leidt gewoonlijk tot gunstige resultaten). Dertien aanbevelingen (35%) werden onnauwkeurig beschreven (kunnen worden geïnterpreteerd als vroege of late CES). Twaalf sets van symptomen/tekenen (32%) waren die van de late, vaak irreversibele CES, waar een ongunstige uitkomst zou worden verwacht.

conclusies: Tweeëndertig procent van de zogenaamde” rode vlag ” symptomen en tekenen van CES in zeven bronnen waren zeker die van de late, onomkeerbare CES. Deze kunnen worden gezien als “witte vlaggen” . Vijfendertig procent van de aanbevelingen als pessimistisch geïnterpreteerd (bijvoorbeeld afwezig perineale sensatie of urine-incontinentie) zou ook witte vlaggen; potentieel daarom twee derde van de zogenaamde “rode vlag” symptomen/tekenen van CES kunnen die van late onomkeerbare CES. Slechts 32% van de symptomen / tekenen waren waar “rode vlaggen” dat wil zeggen ze waarschuwen voor verdere, vermijdbare schade vooruit. De richtlijnen moeten opnieuw worden opgesteld om de verwijzing te benadrukken van patiënten die het risico lopen CES te ontwikkelen of die een vroeg CES hebben. Het is onlogisch dat deze richtlijnen de nadruk leggen op de klinische kenmerken van ernstige, vaak onbehandelbare, CES. De vraag naar nood MRI zal toenemen; MRI is onderdeel van triage en moet worden uitgevoerd op de DGH.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.