Fontos bejelentés

School of Law Policy

részlet a VII.cikk akadémiai Szabályzat

vizsgák

1. Vizsgálati ütemterv. A hallgatóknak a jogi iskola Anyakönyvvezetőjének bejelentett ütemterve szerint kell vizsgázniuk, hacsak a szakasz alapján másként nem kaptak engedélyt 2 vagy szakasz 3 e cikk.

2. A vizsgálat előzetes átütemezése különleges körülmények között. Előzetes kéréssel, elsősorban a jogi iskola Anyakönyvvezetőjéhez, a hallgató a következő körülmények között átütemezheti a vizsgát.

A. vallási ünnep. A hallgató átütemezheti a vallási ünnepen tartott vizsgát, amelyet a hallgató megfigyel. Az átütemezett dátum a lehető legközelebb lesz az eredeti dátumhoz, és általában nem lesz több, mint egy nappal korábban, sem több, mint öt nappal később.

B. vizsgálati ütemterv. A hallgató átütemezheti a vizsgát, amely a (1) három vizsga egyike a vizsgaidőszak első naptári hetének három egymást követő napján; (2) három vizsga a vizsgaidőszak második naptári hetének három egymást követő napján, ha a harmadik vizsga legkésőbb az első megkezdése után 48 órával zárul le; (3) két vizsga egy napon; vagy (4) négy vizsga négy egymást követő naptári napon. A fenti (1) vagy (2) körülmények között a középső vizsgálatot átütemezik. A (3) körülmények között bármelyik vizsgálat átütemezhető. A (4) esetben a második vagy a harmadik vizsgálat átütemezhető. Az átütemezett vizsga időpontja a lehető legközelebb áll az eredetileg tervezett időponthoz, és általában nem több, mint egy nappal korábban, sem több, mint öt nappal később.

C. betegség vagy más kényszerítő körülmény. A hallgató átütemezheti a vizsgát, ha az akadémiai Szabványügyi Bizottság megállapítja ezt a súlyos betegséget, vagy más kényszerítő körülmény, amely a hallgató ellenőrzésén kívül esik, indokolja a megkönnyebbülést. Ha a betegség a megkönnyebbülés állítólagos alapja, a hallgató kérését egy vizsgáló orvos nyilatkozatával kell alátámasztani. Az orvos nyilatkozatának fel kell tüntetnie a betegség dátumát, természetét és súlyosságát, és meg kell adnia az orvos megítélését arról, hogy a hallgató képes-e a vizsgálatot a tervek szerint elvégezni. A nyilatkozatnak a lehető legegyszerűbbnek kell lennie a kéréssel. Ha mentességet adnak, az átütemezett Dátum olyan közel lesz az eredeti dátumhoz, amennyire a mentesség oka lehetővé teszi, és általában nem lesz több, mint egy nappal korábban, sem több, mint öt nappal később. Ha az átütemezés javasolt időpontja meghaladja a vizsgaidőszak végét, és ha a hallgató az utolsó félévében van, akkor a hallgatónak meg kell szereznie a kar jóváhagyását a III.cikk alapján, szakasz 7.

3. Felmentette a vizsga időben történő letételének vagy benyújtásának elmulasztását. Az osztályon belüli vizsga elmulasztása a tervezett vagy átütemezett időpontban, vagy a hazavihető vizsga időben történő benyújtásának elmulasztása, csak akkor menthető fel, ha az akadémiai Szabványügyi Bizottság megállapítja, hogy súlyos betegség, vagy más kényszerítő ok, amely a hallgató ellenőrzésén kívül esik, okozta a hallgató kudarcát. Ha a betegség az állítólagos ok, a hallgatónak be kell mutatnia a fenti 2(c) bekezdésben leírt dokumentációt. Ha a Bizottság úgy dönt, hogy a hallgató kudarcát felmentik, megfelelő jogorvoslatot ír elő, amely általában a vizsga legkorábbi időpontra történő átütemezése lesz, összhangban a kifogás elismerésének okával. Ha ez a dátum meghaladja a vizsgaidőszak végét, és ha a hallgató az utolsó félévében van, akkor a hallgatónak meg kell szereznie a kar jóváhagyását a III.cikk alapján, szakasz 7. Ha a Bizottság úgy dönt, hogy a hallgató kudarcát nem mentik fel, szakasz szerint ártalmatlanítja a petíciót 4 lent.

4. A vizsgálat időben történő elvégzésének vagy benyújtásának indokolatlan elmulasztása. Ha az akadémiai Szabványügyi Bizottság megállapítja, hogy egy hallgató, kényszerítő ok nélkül, elmulasztotta időben megtenni az osztályon belüli vizsgát, vagy nem nyújtotta be időben a hazavihető vizsgát, a Bizottság engedélyezheti a hallgató számára a vizsga letételét és benyújtását, feltéve, hogy a hallgató ezt azonnal megteszi. Ha a Bizottság ezt megengedi, olyan büntetést szab ki, amely tükrözi mind a hallgató hibáját, mind a hallgató által a késésből származó előnyöket. Általában ez a büntetés jelentősen csökkenti a hallgató vizsgajegyét.

5. Vizsgálati szabályok. A vizsgálatok lefolytatására a következő szabályok vonatkoznak. További szabályokat az iskola vagy az oktató írhat elő.

A. minden osztályvizsgának legalább két órás időtartamúnak kell lennie, írásbeli kérdésekkel és válaszokkal.

b. Minden záróvizsgát, beleértve az otthoni vizsgákat is, anonim módon értékelik, a hallgatók papírjait az oktató számára csak a jogi iskola Anyakönyvvezetője által kijelölt szám alapján azonosítják.

c. az otthoni vizsgákat a School of Law regisztrátor adja ki, és vissza kell küldeni. Az otthoni vizsgák során, a hallgatók csak az oktató kifejezett engedélyével konzultálhatnak más személyekkel.

d. Az osztályon belüli vizsga során a hallgatók nem rendelkezhetnek az oktató által tiltott anyagokkal vagy eszközökkel. A diákok nem konzultálhatnak más személyekkel. Könyveket, jegyzeteket vagy hasonló anyagokat csak az oktató engedélyével tekinthetnek meg. A hordozható számítógépek használata a bejelentett iskolai politika és eljárás hatálya alá tartozik. Mobiltelefonok vagy más kommunikációs és/vagy felvevő eszközök birtoklása tilos, kivéve, ha az iskola előzetesen erre külön engedélyt ad.

e. Vészhelyzet esetét kivéve, az osztályon belüli vizsgát tevő hallgatók csak a mellékhelyiségek használatához szükséges mértékben hagyhatják el a vizsgatermet.

f. a hallgatóknak abba kell hagyniuk az írást, és be kell adniuk az osztálybeli vizsgadolgozataikat, amikor az idő szól.

g. a hallgató semmilyen célból nem tehet újra vizsgát.

h. a hallgatók az utolsó évfolyamok kiadása után áttekinthetik vizsgáik esszé-részeit.

6. Hiba a vizsgát igénylő tanfolyamokon. A sikertelen tanfolyam vagy szeminárium kreditjei nem számíthatnak bele a JD fokozathoz szükséges 85 kreditbe. Az ilyen kreditek, azonban, beleszámít a szemeszter vagy év során szükséges minimális kreditekbe. A sikertelen osztályzat megjelenik a hallgató átiratában, és bekerül a hallgató átlagába.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.