Buddha som en Avatar af Vishnu

historien om Gautama, Buddha (den oplyste), er velkendt. Han forklarede de fire ædle sandheder (Arya Satya) om lidelse, dens årsag, dens ødelæggelse og vejen til eliminering af sorg. Han var imod yderpunkterne af både selvforkælelse og selvødelæggelse. En mellemvej blev anbefalet bestående af rigtige synspunkter, rigtige forhåbninger, rigtig tale, rigtig opførsel, rigtigt levebrød, rigtig indsats, rigtig opmærksomhed og rigtig kontemplation. Han afviste Vedaernes autoritet, fordømte ritualistisk praksis, især dyreoffer, og benægtede eksistensen af guder. Buddhismen blomstrede i mere end et årtusinde og spredte sig også til fremmede lande. Men et fald satte ind efter Guptas gyldne tidsalder (4.til 5. århundrede e. kr.). udenlandske historikere, med begrænset kendskab til Indiske filosofiske systemer, har tilskrevet buddhismens tilbagegang i dets fødeland til Adi Sankaras fremkomst. Den 68. Sankaracharya af Kanchi Kamakoti Math, Shri Chandrasekharendra Sarasvati, har effektivt spikret denne canard. Ifølge ham, Sankara var mere optaget af at rette fejlene i Saankhya og Meemaamsa filosofier om hinduisme, der benægtede vigtigheden af Isvara, selvom de grundlæggende abonnerede på vedaerne. Selv hvor han specifikt beskæftigede sig med buddhismen, fordømte han kun dens benægtelse af Guds eksistens. Hvordan faldt religionen så? Det var på grund af den voldsomme modstand mod buddhismen på filosofiske og religiøse grunde af Meemaamsakas og Taarkikas (logikere). pointen er også, at selv når folk beundrede Buddha og vendte sig til hans religion, opgav de ikke deres gamle tro og ritualistiske praksis. For at give et moderne eksempel kalder mange sig Gandhiere, men i deres liv, officielle eller personlige, følger de en sti lige modsat af det, han viste! Kong Ashoka (2.århundrede f. kr.) gjorde meget for at udbrede religionen i Indien og uden. Stadig i hans rock edicts kalder han sig selv som “Devanampiya” eller “Guds elskede”. Der var ingen guder i buddhismen på hans tid. Han hentydede til hinduistiske guder. Med andre ord fortsatte han med at tro på hinduistisk religion, selvom han beundrede Buddha. Buddhistiske tekster skrevet af bikshus har en Sarasvati stotra i begyndelsen betaler obeisance til den hinduistiske gudinde for læring. Det er ikke usædvanligt at se et idol af Lord Ganesh i et buddhistisk tempel. Adi Sankara accepterede Buddhismens principper på niveau med ren bevidsthed. Den ultimative fase i hans filosofi var at opgive ritualer og koncentrere sindet om det uendelige. Buddha ønskede, at hans tilhængere skulle tage et kvantespring i selve den indledende fase til dette ultimative mål, noget som det er vanskeligt at forvente af almindelige mænd og kvinder. Sankara foreslog at overholde karmas, som fastsat af Meemaamsa, til at begynde med og gradvist gå videre til det stadium, som Buddha havde planlagt at opgive dem helt. Imidlertid, Buddha troede på to kardinalprincipper for hinduismen, nemlig. sjælens transmigration og karma-loven (at vores handlinger har konsekvenser). Således grundlæggende er der ringe forskel mellem de to religioner bortset fra at Buddha opfattede hans som en etisk og sekulær livsstil.
måske var den vigtigste årsag til buddhismens tilbagegang som en separat religion absorptionen af dens grundlægger i den hinduistiske pantheon af guder – faktisk en ironi for en, der benægtede deres eksistens! Der er mange inkarnationer af Vishnu, hvoraf Dasavatar eller de ti inkarnationer er de mest kendte. I den sydlige tradition er de: matsya (fisk), koorma (skildpadde), varaha (vildsvin), Narasimha (mandløven), Vamana (dværgen) Parasurama (den vrede prins), Rama (det perfekte menneske), Balarama, hans yngre bror Krishna (den guddommelige statsmand) og Kalki (retfærdighedens forløser i kali yuga, som endnu ikke skal vises). I den nordlige tradition erstattes Balarama af Buddha, der fremstår som den niende avatar efter Krishna, hans mission er at rense hinduismen. Srimad Bhagavatam (ca. 900 E. kr., ifølge Farkhar) tager det standpunkt, at Krishna er den oprindelige form for Vishnu, og inkarnationerne var alle hans. På sin liste over Dasavatar, som mange betragter som den mest autentiske, vises både Baladeva (eller Balarama) og Buddha. Krishna nævnes ikke, fordi han er den oprindelige Gud. Det Dasavatara Stotra af Jayadev (12.århundrede), hvoraf dele er inkluderet i Adi Guru Granth udarbejdet af Guru Arjun Singh, følger listen over Bhagavatam. I denne ordning var buddhismen som reformationsbevægelsen af Martin Luther i kristendommen. Når Buddha selv blev en inkarnation af Vishnu, var der ikke behov for, at religionen eksisterede separat i dette land.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.